логотип "М'яка речовина 2007"
запрошені доповідачі
організатори
програма
фото
контакти
 
оновлено 14 листопада, 2007
дизайн © 2007 Олег Воробйов

Загальна інформація

З 31 жовтня по 2 листопада 2007 в Інституті фізики конденсованих систем НАН України відбудеться II Робоча нарада з актуальних проблем фізики м’якої речовини. Робоча нарада організовується Науковою радою з проблеми “Фізика м’якої речовини” та Інститутом фізики конденсованих систем НАН України за підтримки Відділення фізики і астрономії НАН України. Започатковані у 2006 році щорічні Робочі наради з проблем фізики м’якої речовини мають на меті ознайомлення з найвагомішими результатами теоретичних та екпериментальних досліджень з фізики рідин, рідких кристалів, макромолекулярних та біологічних систем, що отримані впродовж останніх років в Україні. Надзвичайно широке коло наукових проблем, що охоплює фізика м’якої речовини, вимагає постійних дискусій та обміну результатами між групами різноманітних напрямків, що в свою чергу сприяє зменшенню міждисциплінарних бар’єрів та розвитку наукової співпраці. Наукова рада з проблеми “Фізика м’якої речовини” покликана координувати теоретичні та експериментальні дослідження у галузі фізики м’якої речовини у більш ніж двадцяти академічних установах та восьми університетах України. В програмі Робочої наради передбачено наукові доповіді, обговорення планів роботи та прийняття відповідного рішення.

В рамках наради (31 жовтня - 1 листопада) будуть проходити Меморіальні читання “Фізика плазми та ядра” на пошану та з нагоди 80-річчя визначного  українського фізика-теоретика академіка Олексія Ситенка (1927-2002). Олексій Ситенко, відомий науковій спільноті своїми фундаментальними теоретичними дослідженнями з ядерної фізики та фізики плазми, очолював від 1988 р. і до останніх днів свого життя Інститут теоретичної фізики НАН України. Широке визнання здобули наукові праці О.Ситенка по дифракційній теорії ядерних процесів за участю складних ядер, відомої як “теорія Ситенка-Глаубера”,  піонерські роботи з теорії електромагнітних флуктуацій у плазмі та розробка кінетичного опису електромагнітних властивостей плазми у зовнішньому магнітному полі.