Condensed Matter Physics, 1993, No. 1, p. 107-114, Ukrainian
DOI:10.5488/CMP.1.107


Title: THE SPECTRA OF SURFACE EXITON LOCALISED ON THE BOUND OF TWO MEDIA
Author(s): M.V.Tkach, S.A.Orlovsky

Самоузгодженим споспбом знайдено спектр поверхневого екситону, локалізованого на межі двох середовищ. Отримана залежність енергії зв'язку такого екситону для довільних співвідношень - компонент ефективних мас електрона і дірки та для довільних співвідношень між величинами діелектричних проникностей контактуючих кристалів.


[pdf] << Contents of No.1