Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Захист дисертації

Захист дисертації


By Shvaika Andrij - Створено 26 Квітень 2018

Дата: 
3.05.2018, Чт 15:30

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

IНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ

Спеціалізована вчена рада Д 35.156.01

 

3 травня 2018 року в залі засідань Інституту фізики конденсованих систем за адресою вул. Свєнціцького, 1 відбудеться захист дисертації

 

БАУМКЕТНЕРА Андрія Богдановича

 

НОВІ АСПЕКТИ ЗГОРТАННЯ ТА АГРЕГАЦІЇ БІЛКІВ:
ТЕОРІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
[автореферат, дисертація]

 

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.24 – фізика колоїдних систем.

 

Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України (м. Львів).

 

Науковий консультант:

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Брик Тарас Михайлович, завіду­вач відділу комп’ютерного моделювання багаточастинко­вих систем, заступник директора з наукової роботи Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

 

Офіційні опоненти:

член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Корнелюк Олександр Іванович, завідувач відділу білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України [відгук];

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Шестопалова Ганна Вікторівна, завідувач відділу біологічної фізики Інституту радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова НАН України [відгук];

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Єсилевський Семен Олександрович, провідний нау­ковий співробітник відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України [відгук].

 

Початок о 15 год. 30 хв.